Smitta och spridning av höstblåsor

Höstblåsor Viruset sprids snabbt och lätt och är svårt att undvika. Spridningen sker oftast i utbrott med några års mellanrum under sensommaren och hösten och drabbar framförallt barn i skol- och förskoleålder.

(Ett nytt fönster öppnas)

Barn nyser i armveck

Höstblåsor är väldigt smittsamt

Höstblåsor beror på virus inom gruppen enterovirus och är en virustyp som smittar väldigt lätt. Smittan sprids främst i barngrupper i förskolor och skolor men kan även smitta vuxna. Eftersom virusinfektionen sprids så pass snabbt, spelar det oftast ingen roll om ett sjukt barn är hemma från förskolan för att minska spridningen, då smittan redan spridits inom barngruppen.

Hos vissa, speciellt vuxna, smittar sjukdomen utan att den drabbade märker av några symtom. Men även om man mår bra kan viruset fortfarande smitta andra.Höstblåsor sprids genom närkontakt

Viruset sprids genom närkontakt och smittar ofta personer i samma barngrupp som sitt barn, inom familjer, på arbetet eller andra aktiviteter där man har någon sorts närkontakt.

Viruet från höstblåsor kan hittas i:

  • Näsa och hals (via saliv, vätska och slem)
  • Vätskan från blåsorna
  • Avföringen

En smittad person sprider sedan vidare viruset genom:

  • Intim närkontakt (exempelvis kyssar, lek och annan närkontakt)
  • Luften (nysningar och hostningar)
  • Kontakt med avföring
  • Kontakt via virussmittade händer och föremål

Får man höstblåseviruset på händerna kan viruset spridas in i kroppen genom antingen munnen, näsan eller ögonen. Detta kan tillexempel ske om man byter blöja på ett sjukt barn eller tar på ett smittat dörrhandtag och sen kliar sig i ögonen eller näsan.

Höstblåsor smittar inte genom vatten eller föda. Virusinfektionen kan inte heller spridas mellan husdjur eller andra djur och oss människor.

Inkubationstid

Från det att man blivit smittad till att man upplever symtom brukar det ta 3 till 7 dagar.

Så länge smittar du

Höstblåsor smittar som mest den första veckan. Därefter avtar risken för att sprida sjukdomen vidare. Hur länge man kan fortsätta smitta, varierar från några dagar till veckor efter det att symtomen är borta. Sjukdomen är i de mesta fall lindrig och går över av sig själv

Liksom vid många sjukdomar kan fortsatt spridning minskas vid god handhygien.

Inte vanligt med höstblåsor flera gånger

Det är inte särskilt vanligt att drabbas av höstblåsor flera gånger, då kroppen efter smitta får ett starkare motståndskraft mot höstblåseviruset. Har man oturen att drabbas mer än en gång blir symtomen i regel mildare vid varje sjukdomstillfälle.

Vaccin mot höstblåsor

Det finns inget vaccin mot höstblåsor just nu, men man försöker just nu att utveckla vaccin som ska kunna användas i framtiden.

Sprids ofta i utbrott

Det är vanligt att höstblåsor sprids i utbrott med några års mellanrum. Det är då framförallt under sensommaren och hösten som spridningen sker. 

I Kina, 2008 utbröt en epidemi av höstblåsor där 100 000-tals barn i flera olika provinser drabbades. Majoriteten av de drabbade var under fem år och de allra flesta hade ett lindrigt sjukdomsförlopp, medan ett fåtal blev allvarligt sjuka. Det rapporterades att ett trettiotal barn avlidet på grund av smittan.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: CDC.gov, 1177, Folkhälsomyndigheten

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *