Om höstblåsor, symptom & behandling
Allmänt om höstblåsor
Allmänt om höstblåsor

Höstblåsor är en barnsjukdom som är allra vanligast hos...

Symtom på höstblåsor
Symtom på höstblåsor

Höstblåsor ger lätt feber upp till 39 grader och utslag...

Smitta och spridning av höstblåsor
Smitta och spridning av höstblåsor

Höstblåseviruset sprids snabbt och lätt och är svårt att...

Höstblåsor hos barn och spädbarn
Höstblåsor hos barn och spädbarn

Det är när man är barn och saknar motståndskraft mot...

Frågor & svar om höstblåsor
Frågor & svar om höstblåsor

Här svarar vi på vanligt förekommande frågor om...

Vaccin mot höstblåsor godkänns i Kina
Vaccin mot höstblåsor godkänns i Kina

Två fungerande vaccin mot höstblåsor har godkänts och...

Min dotters sjukdomsförlopp vid höstblåsor
Min dotters sjukdomsförlopp vid höstblåsor

Jaenettes dotter fick höstblåsor på flera områden på...

Hemskt tid med tappade naglar på händer och fötter
Hemskt tid med tappade naglar på händer och fötter

Rolando är pensionär och berättar om en hemskt period där...

Det började med en kliande prick vid sidan av näsan
Det började med en kliande prick vid sidan av näsan

Beatrice berättar om hur hennes son smittat henne med...

Jag är vuxen och fick höstblåsor?
Jag är vuxen och fick höstblåsor?

Leon beskriver att både han och sitt barn fått höstblåsor...

Rösta
Var på kroppen uppstod blåsorna?
Din erfarenhet!
Höstblåsor
Här kan du skriva om din erfarenhet av höstblåsor så andra läsare kan relatera och lära sig från din situation. Texten publiceras så snart vi godkänt den!
Klicka här

Smitta och spridning av höstblåsor

Höstblåseviruset sprids snabbt och lätt och är svårt att undvika. Spridningen sker oftast i utbrott med några års mellanrum under sensommaren och hösten och drabbar framförallt barn i skol- och förskoleålder.

höstblåsor smitta och spridning

Höstblåsor är väldigt smittsamt

Höstblåsor beror på virus inom gruppen enterovirus och är en virustyp som smittar väldigt lätt. Smittan sprids främst i barngrupper i förskolor och skolor men kan även smitta vuxna. Eftersom virusinfektionen sprids så pass snabbt, spelar det oftast ingen roll om ett sjukt barn är hemma från förskolan för att minska spridningen, då smittan redan spridits inom barngruppen.

Hos vissa, speciellt vuxna, smittar sjukdomen utan att den drabbade märker av några symtom. Men även om man mår bra kan viruset fortfarande smitta andra.

Höstblåsor sprids genom närkontakt

Viruset sprids genom närkontakt och smittar ofta personer i samma barngrupp som sitt barn, inom familjer, på arbetet eller andra aktiviteter där man har någon sorts närkontakt.

Viruet från höstblåsor kan hittas i:

  • Näsa och hals (via saliv, vätska och slem)
  • Vätskan från blåsorna
  • Avföringen

En smittad person sprider sedan vidare viruset genom:

  • Intim närkontakt (exempelvis kyssar, lek och annan närkontakt)
  • Luften (nysningar och hostningar)
  • Kontakt med avföring
  • Kontakt via virussmittade händer och föremål

Får man höstblåseviruset på händerna kan viruset spridas in i kroppen genom antingen munnen, näsan eller ögonen. Detta kan tillexempel ske om man byter blöja på ett sjukt barn eller tar på ett smittat dörrhandtag och sen kliar sig i ögonen eller näsan.

Höstblåsor smittar inte genom vatten eller föda. Virusinfektionen kan inte heller spridas mellan husdjur eller andra djur och oss människor.

Inkubationstid

Från det att man blivit smittad till att man upplever symtom brukar det ta 3 till 7 dagar.

Så länge smittar du

Höstblåsor smittar som mest den första veckan. Därefter avtar risken för att sprida sjukdomen vidare. Hur länge man kan fortsätta smitta, varierar från några dagar till veckor efter det att symtomen är borta. Sjukdomen är i de mesta fall lindrig och går över av sig själv

Liksom vid många sjukdomar kan fortsatt spridning minskas vid god handhygien.

Inte vanligt med höstblåsor flera gånger

Det är inte särskilt vanligt att drabbas av höstblåsor flera gånger, då kroppen efter smitta får ett starkare motståndskraft mot höstblåseviruset. Har man oturen att drabbas mer än en gång blir symtomen i regel mildare vid varje sjukdomstillfälle.

Vaccin mot höstblåsor

Det finns inget vaccin mot höstblåsor just nu, men man försöker just nu att utveckla vaccin som ska kunna användas i framtiden.

Sprids ofta i utbrott

Det är vanligt att höstblåsor sprids i utbrott med några års mellanrum. Det är då framförallt under sensommaren och hösten som spridningen sker. 

I Kina, 2008 utbröt en epidemi av höstblåsor där 100 000-tals barn i flera olika provinser drabbades. Majoriteten av de drabbade var under fem år och de allra flesta hade ett lindrigt sjukdomsförlopp, medan ett fåtal blev allvarligt sjuka. Det rapporterades att ett trettiotal barn avlidet på grund av smittan.
 

Publicerad: 17.06.2016
Uppdaterad: 25.07.2016
Skribent: Niklas Johansson
Källa: CDC.gov, 1177, Folkhälsomyndigheten
Kommentera
Vaccin mot höstblåsor godkänns i Kina
Nyheter
Vaccin mot höstblåsor godkänns i Kina

Två fungerande vaccin mot höstblåsor har godkänts och börjats användas i...

Frågor & svar om höstblåsor
Fakta
Frågor & svar om höstblåsor

Här svarar vi på vanligt förekommande frågor om höstblåsor. Bland annat om...

Smitta och spridning av höstblåsor
Fakta
Smitta och spridning av höstblåsor

Höstblåseviruset sprids snabbt och lätt och är svårt att undvika. Spridningen...

Allmänt om höstblåsor
Fakta
Allmänt om höstblåsor

Höstblåsor är en barnsjukdom som är allra vanligast hos barn under tio år....